top of page

Vårt fokus er gode kundeprosesser der vi bruker skissefasen til å finne den beste løsningen i dialog med dere. Vi har lang erfaring med gjennomføring og detaljering av godt design i dialog med kommune, prosjekteringsgruppe og entreprenør.

 

Prosjekter 

bottom of page