Arkitektur handler om å finne gode løsninger som dekker dagens og fremtidige behov på en god og varig måte. 

Bred erfaring og innovativ tilnærming

OM OSS

IMG_8438.jpg
Screenshot 2021-11-04 at 17.47.59.png

Siden Bjørnådal Arkitektstudio ble opprettet i 2007 har målet vært å møte kunders behov og ønsker med arkitektur som harmonerer med stil, personlige preferanser, natur og omgivelser.

Vi har en visjon om å utforske arkitektur med en mer kunstnerisk tilnærming til verden.

 Å utforske mennesker, landskaper, kulturer, sosiologi, myter og fortellinger bidrar til å kunne skape prosjekter som har relevans for mennesker og menneskers opplevelse av verden i vårt moderne samfunn.

Vi arbeider med plan- og mulighetsanalyse og arkitektur. Alle vellykkede oppdrag starter med en grundig beskrivelse av hvilke behov kunden har. Med mange års erfaring har vi mye å tilby allerede her. Vi har fokus på å dyrke gode og unike løsninger som står i stil med miljøet. 
 

POETISK - HOLISTISK TILNÆRMING

Det poetiske aspektet er ett ønske om å utforske arkitektur med en mere kunstnerisk tilnærming. Å utforske mennesker, landskapet, kulturer, myter og fortellinger bidrar til å skape prosjekter som har relevans for mennesker og menneskers opplevelse av verden i vårt moderne samfunn.

 

Poesien viser oss veien til utvidelse av vår bevissthet og tankesett  og gir ett nytt blikk på våre bygde omgivelser.

METODE

Vi benytter oss av alt fra digitale visualiseringer til håndtegning og fysiske modeller. Denne bredden gjør at prosjekter formidles tydelig til kunder og planmyndigheter, og er med på å sikre et godt samarbeid. Vi er opptatt av å involvere oppdragsgiver og brukere i størst mulig grad gjennom hyppige arbeidsmøter i løpet av prosessen.

1/14

MILJØ

Bærekraft og varighet er nøkkelverdier for oss. Den holistiske aspektet er forbundet med natur og bærekraft i balanse med humanistiske og sosiologiske verdier. Derfor er vi alltid på jakt etter energibesparende løsninger og holdbare materialer. I mange av våre prosjekter har vi også gjenbrukt materialer fra eksisterende bygg.

KOMPETANSE

Vi har erfaring med alle typer bygg, både for privatpersoner og offentlige sektor. En rekke oppdrag handler om nybygg, men vi tar også prosjekter innenfor byggfornyelse, herunder rehabilitering, tilbygg, renovering og omdisponering av eksisterende bygningsmasse.

 

Ved byggfornyelse og tilbygg er arkitektenes kompetanse svært viktig. Dette er med på å forutse og løse de utfordringene som ofte finnes i gammel bygg. Ved å ta hensyn til disse utfordringene fra starten av, vil du spare både tid og store utgifter.

 

Bjørnådal Arkitektstudio leverer arkitekttjenester i hele Norge, med base i Kristiansund på Nordmøre.

Vi har bred kompetanse og mange års erfaring i å prosjektere alt fra skisseprosjekt til ferdigattest innen både privat og offentlig sektor.

Dette innebærer blant annet ​prosjektering, områdeplanlegging, byggesak, visualiseringer og arealplan. Ingen arkitektfaglige utfordringer er for små eller for store. 

FRA SKISSEPROSJEKT TIL FERDIGATTEST

Vi har stort fokus på gode kundeprosesser og bruker skissefasen til å finne den beste løsningen i dialog med dere. Vi har lang erfaring med gjennomføring av god design, dialog med kommune og entreprenører og detaljer for utførelse på byggeplass.

1/5
kontoret_edited.jpg