Shchusev National Museum of Architecture
 • Shchusev National Museum of Architecture

  Prosjekt: Moscow, utstilling
   

  Kategori: Utstilling
   

  Status: Gjennomført feb. 2020
   

  Lokasjon: Moscow, Russland
   

  Samarbeid: ECC, Shchusev Museum of Architecture

  • Om prosjektet

   Denne utstillingen handler om utforskelsen av de konstruktive prinsippene i bedriften vår. Utstillingen sender vibber om arkitektens ønske om et moderne samfunn med rom til stillhet og gjenforening med naturen.

    

   Det indre kreative rommet og det ytre naturlige rike er samlet i skapelsen: hellige rom

   Siden industrialiseringen har vi som samfunn tatt mere og mere avstand  fra naturen og åndeverdenen. Religion mistet sin verdi og naturen ble bare en kilde til råvarer. På denne måten skapte vi en byverden fullstendig fremmedgjort for reell verdi.

    

   Vi mener at vi må koble til både den naturlige verden og den kreative verden for å skape nye urbane samfunn. Vi kaller denne nye arkitekturen for “hellige rom”.

   Byene våre har blitt en del av en modernistisk maskin som forårsaker stress og sykdom for jordens og menneskehetens organisme. Forskning viser at omtrent 17% av befolkningen i tettsteder lider av depresjon eller annen angst forstyrrelser. Mennesket trenger rom for stillhet og meditasjon.

  • Målet

   Byens strukturelle sår er enkle å analysere. Motorveier som skjærer gjennom byer og landskap. Steelmøller og kommunikasjonsnoder uten samhandling med det omkringliggende landskapet. Disse strukturene har en enorm innvirkning på naturen og menneskeheten. Å skape stress og forstyrrelser.

   Det er ingen arkitektur uten hendelse (B.Tschumi), og disse hendelsene skaper minner i det urbane stoffet. Noe av dette blir minner som feirer og oppløfter menneskeheten, mens andre skaper sår i samfunnets underbevissthet.

   Disse sårene kan være vanskelig å få øye på, men normalt spiller de rollen som et underbevisst spøkelse som undergraver utviklingen av samfunnet. Resultatet er den moderne byen som har mye forbindelse med landskap og ånd.

   Målet vårt er å skape et stille rom gjennom urban akupunktur inn i den urbane matrisen.