top of page
Soulmade Hotel - Helsinki

Soulmade Hotel - Helsinki

Prosjektnavn: Soulmade Hotel

Kategori: Hotel

Kunde: Soulmade Hotel

Status: Konkurranse

Lokalisering: Helsinki

Samarbeid: Bjørnådal Arkitektstudio As & Casagrande

Bygningsmassen er sammensatt av 1, 2 og 3 etasjer høye hotellfløyer som beskytter de offentlige spa og badstueområdene. På toppen av spa- og badstueområdet finner vi en takhage som fungerer som en fortsettelse av landskapet. 

Hotellet møter menneskene og omgivelsene med raushet. Gaten foran inngang til Hotellet, Hiekkarannantie, får en ny innbydende piazza badet i solskinn. 

​En offentlig akse skjærer igjennom hotellet og kobler Hiekkarannantie til Nordspissen av halvøya. 

Hotellets fløyer  mot Vest er direkte koblet til stranden med en bred trapp, som også fungerer som sitteplasser til ett utendørs teater. 

bottom of page