top of page
Verket - Byikon

Verket - Byikon

Prosjektnavn: Verket


Kategori: Installasjon


Kunde: Miras. Rana kommune & verket


Status: Ferdigstilt 2011


Lokalisering: Mo I rana, norge

Verket er en fem meter høy kube i stål som pryder toppen av festivalsletta.

Tanken er å lage et utstillingsrom som tar området, festivalen og byen på alvor. Resultatet ble et møte mellom kultur, historie og natur. For å vise fram motsetningene er det bygd vegger på en stålkonstruksjon, koks på gulvet og torv på taket.

Kubens tak strekker seg opp mot Industriparken og  har en dør ned mot intimscenen. Dette også for å markere kontrastene. Inne på gulvet er det plass til et grillsted, slik at det blir et rom både for å være sammen og for å oppleve musikk og  kunst.

Installasjonen har imidlertid blitt fast del av bybildet til Mo i Rana og anses som byikon for "Jernbyen".

bottom of page