top of page

Myrullveien 36 - Godkjent rammetillatelse

Etter plan- og bygningsloven § 21-4 jfr. § 21-2 gis rammetillatelse for oppføring av enebolig med sokkelleilighet på eiendommen med adresse Myrullveien 36 av plan- og bygningsmyndigheten i Kristiansund Kommune. Tomten omfattes av reguleringsplanen R157 Torvhaugen-området og står nå ubebygd etter at tidligere enebolig ble totalskadd i en brann.


Eneboligen består av kjeller med utleiedel, hovedetasje med alle funksjoner og en

andre etasje med loftstue, soverom og bad. Eneboligen er plassert noe lavere enn

opprinnelig enebolig, dette for å gi økt tilgjengelighet i kjelleretasje og hovedetasje.

Slik eneboligen opprinnelig var, var det ikke tilgjengelighet til hovedetasjen.

Hovedinngang er flyttet til baksiden av huset. Nå er det trinnfri adkomst fra terreng i

hovedetasjen, samt trinnfri adkomst til utleiedel i kjeller. Det er adkomst fra kjeller

til hovedetasje fra garasjen via trapp. Parkering skal helst plasseres nært

hovedinngang, men pga. gang og sykkelvei i Bergknappen er parkering og garasje

plassert med utkjøring fra Myrullveien slik opprinnelig utkjørsel var. Dette grepet

gjør at utleiedel er tilgjengelig, samt hovedetasjen i eneboligen. Dette gjør at

eneboligen har livsløpsstandard, som gir en enebolig man kan bo i lenge.


Eneboligen er estetisk og bruksmessig tredelt, med en kjelleretasje, hovedetasje og

loftsetasje. Som gjenspeiler seg i ulikt materialvalg. Fargevalg skal fungere sammen

med omkringliggende bebyggelse. Møneretningen følger veien langs Myrullveien,

slik som eksisterende enebolig. Uteområdet er naturlig delt for utleiedelene og

eneboligen, og er godt over kravet i kommunedelens arealdel på 25kvm per boenhet.

40 visninger

Comments


bottom of page