top of page
Wesselsgate gate 31

Wesselsgate gate 31

Prosjektnavn: Heinsagata 15 

 

Kategori: 6-mannsbolig

 

Kunde: KBBL

 

Status: Søknad om rammetillatelse 

 

Lokalisering: Wessels gate 31, Kristiansund

Bjørnådal Arkitektstudio har levert søknad om rammetillatelse for Wessels gate 31. Prosjektet ligger sentralt plassert på Innlandet med nærhet til skole, barnehage, dagligvare, busstopp og Sundbåt. Bygget er i tre etasjer med parkering og boder i kjeller, leiligheter i første til tredje etasje. De seks leilighetene er tilgjengelige med heisadkomst, og er 3-romsleiligheter på rundt 80kvm.

 

Leiligheter med tilgjengelighet er det lite av i området, og det vil være viktig for å skape varierte boligtypologier og boliger som er etter dagens regelverk for tilgjengelighet.

 

Leilighetene har to balkonger hver, noe som gir gode muligheter til uteopphold, samtidig som romfølelsen i leilighetene øker. I tillegg til private uteplasser har beboerne felles uteområder på bakkeplan, et i sør på tomten med sol store deler av døgnet, og det andre åpner seg mot vest. Uteområdene på bakkeplan er tilgjengelig, og er over 25kvm per beboer, i henhold til bestemmelser i kommunedelplanens arealdel.

 

Bygget er utformet i to fløyer, med en leilighet i hver fløy per etasje med heis og trapp mellom. Det gir to smale bygningsvolumer som tilpasser seg skalaen i området. Bygningsvolumene åpner seg opp mot utsikten i sør, og danner et indre gårdsrom. Terrenget stiger mot nord, og deler av kjelleretasje er derfor skjult mot terreng. Det er tenkt trekledning på fasade og mur i kjelleretasje, for å tilpasse seg omkringliggende bebyggelse. Fargene skal velges nærmere etter inspirasjon fra Kristiansunds fargepalett for trehusbebyggelsen fra etterkrigstiden, samt fargepaletten i området

bottom of page