top of page
Holmenkollen - NCV 44

Holmenkollen - NCV 44

Prosjektnavn: NCV 44


Kategori: Leiligheter


Kunde: Privat


Status: Forprosjekt


Lokalisering: Voksenåsen, Holmenkollen


Arkitekt: Bjørnådal Arkitektstudio AS 

Prosjektet består av 4 hus med felles utomhusområde og parkeringskjeller. Husene har flate tak men ett lysinnslipp utformet som saltak. Materialene vil i hovedsak bestå av tegl og tre.

 

Tomten ligger i Voksenåsen i uensartet småhusområde Eiendommen er særegen med en spektakulær beliggenhet. Flott utsyn mot Bogstad og Hovseter i kombinasjon med gode solforhold bidrar til gode bokvaliteter.

Eiendommen ligger i skråningen på oversiden av veien i Voksenåsen..

Omkringliggende bebyggelse ligger strukturert etter terrengformasjoner. Dette er også strukturerende for valg av plassering av omsøkte tiltak.

 

Tomten er skrånende, men bebyggelsen er plassert slik at det sikres gode og sammenhengende utearealer på den beste delen av tomten mellom hus A & B og C & D.

Hver leilighet har egen terrasse enten på terreng eller balkong/takterrasse

Utearealene blir gode og varierte og tilrettelagt for ulike aktiviteter. Eiendommen ligger svært godt orientert med tanke på sol og utsyn.

 

Tiltaket har tilstrekkelig avstand til omkringliggende bebyggelse til at den grønne skråningen forblir dominerende. Volumene er en sammensetning av en L-konfigurasjon som gjør at kun en smal del av volumene stikker frem og volumene fremstår oppbrutt. Størstedelen av arealet ligger tilbaketrukket og med mulig etablering av vegetasjon foran. Husene tilpasser seg i størrelse, typologi og form og har en tydelig og presis form. Store vinduer mot sør og vest gir lyse leiligheter med meget god bokvalitet.

bottom of page