top of page
Heinsagata 15

Heinsagata 15

Prosjektnavn: Heinsagata 15 

 

Kategori: 6-mannsbolig

 

Kunde: KBBL

 

Status: Søknad om rammetillatelse 

 

Lokalisering: Heinsagata 15, Kristiansund

 

Prosjektet hører til en nylig reguleringsplan for det større området, R-282 - Detaljregulering for Port Arthur havn vest, som ble vedtatt i 2018. Reguleringsbestemmelsene beskriver tydelige krav angående fremtidig bygnings maksimale høyde, formgivning, material- og fargebruk, samt utnyttelse av tomten og krav til uteområde og parkering. Dette har lagt føringene for vår prosjekteringsprosess.

 

Bygningens form følger tomtens inntegnede abstrakte byggegrense, noe som har gitt en premiss for et unikt volum. Høydebestemmelser ligger nære tomtens eksisterende bolighus, som skal rives. Nytt bygg vil derfor ikke være fremtreden i forhold til det etablerte nabolaget rundt. Sett i sammenheng med de nye og fremtidig planlagte boligblokkene på andre siden veien, skaper denne bygningen en fin opptrapping i skala fra de eldre byggene til de nye.

 

Tomten har sin fineste utsikt mot vest og sør-vest, hvor den møter naturen og ser mot Sørsundet og Averøy. I andre retninger er utsikten mer preget av eksisterende og fremtidige boligbygg. Konseptet vårt er derfor å orientere bygningen mot vest, slik at alle leilighetene får den kvalitets-utsikten og kontakten med naturen.

 

Bygget fremstår som to solide parallelle volumer i retning øst-vest. Takformen er en sammensatt variant av saltak, som løfter seg møt vest. Byggets fasader er delt opp vertikalt med spiler og vinduene danser på fasaden på en uregelmessig måte, nesten slik at man ikke ser hvor den ene etasjen slutter og den neste begynner. Dette underbygger bygningens formspråk som et solid volum, punkturert med vinduer, som åpner seg til slutts opp mot vest med store glassfelt.

 

Bygningen kles inn med bordkledning og spiler, i fargen engelskrød i tråd med tradisjon på Innlandet. Kjelleretasje blir i hvit/grå farge av puss eller betong. Garasjeport blir i lik farge og vegg, for å ikke virke dominerende. Uteområde til boligen ligger på sørsiden, inkludert lekeplass utstyrt med benk og sandlek. I tillegg har hver leilighet egen balkong/terrasse mot vest. På uteområdet planlegges plantekasser, både frittstående og langs skjæringen mot terrenget bak, for å redusere den visuelle effekten av den. Forholdet mellom uteområde og fjellet bak blir utformet nærmere under detaljprosjektering, med mindre nødvendig tilpasning av terreng iht. reguleringsbestemmelser.

bottom of page