Holmenkollen - NCV 20
 • Holmenkollen - NCV 20

  Prosjektnavn: NCV 20

   

  Kategori: Leiligheter

   

  Kunde: Privat

   

  Status: Forprosjekt

   

  Lokalisering: Holmenkollen, Oslo

  • Om prosjektet

   To nye horisontaldelte 2-mannsboliger og en femmannsbolig med felles parkeringskjeller under bygningsvolumene.

   Tomten ligger i Voksenåsen i uensartet småhusområde. Eiendommen er særegen med en spektakulær beliggenhet. Flott utsyn mot Bogstad og Hovseter i kombinasjon med gode solforhold bidrar til gode bokvaliteter.

   Eiendommen ligger i skråningen på oversiden av veien. Dette sikrer naturlig adkomst inn i fjellet for parkering. Avkjøringen flyttes mot sør for å tilfredsstille dagens krav til avkjøring. Fjellet og naturen langs veien blir bevart. Omkringliggende bebyggelse ligger strukturert etter terrengformasjoner. Dette er også strukturerende for valg av plassering av bygningene.