top of page
Community landscape

Community landscape

Prosjektnavn: Community landscape

 

Kategori: Kunstprosjekt - Tribune

 

Kunde: Tromsø kommune

 

Status: Ferdigstilt 1. oktober 2022

 

Lokalisering: Grønnåsen skole, Tromsø kommune

Community landscape er en skulpturell tribune av arkitekt og kunstner Hans-Petter Bjørnådal. Med sine 30 meter er dette det største kunstprosjektet i Tromsø kommunes kunstsamling. Overtakelsen av kunstoppdraget var 5. oktober 2022, og verket er oppført på Grønnåsen skole.

 

Skolegården har fått et unikt kunstverk, og kommunen har fått sitt største kunstverk. Verket er også godkjent av Kunstkomiteen i kommunen. Tilbakemeldingene har vært positive, og vi retter derfor en stor takk til alle som har vært involvert i prosjektet.

 

UNIK TRIBUNE MED BAKTANKE

Kunstprosjektet er utformet med plater av duraply. Den største delen av installasjonen er vendt mot basketbanen, mens den andre, mer buede delen, skaper et mer tilbaketrukket område. Utformingen gjør at installasjonen ikke bare er en tribune for elever ved Grønnåsen skole, men også en møteplass for bydelen som kan brukes etter skoletid.

 

PARAMETRISK DESIGN

I prosessen har vi jobbet tett med kunstrådgiver Nina Mathisen og kunstkurator Ina Otzko for å skape et parametrisk designet landskap konstruert av trelameller. Tribunen skaper sitteplasser og aktivitetsrom for større og mindre grupper av mennesker. Som i et naturlig landskap, finner vi steder hvor det er både private plasser og mer åpent landskap hvor mennesker kan møtes. Tribunen er plassert inn mot terrenget mot en naturlig helning. Formen på designet er også et resultat av at tribunen tar hensyn til et eksisterende tre på stedet.

 

SAMARBEIDSPARTNERE

I detaljprosjekteringen har vi samarbeidet med Andrea Mušić, Rambøll Oslo og Lost Coast Woodwork & design. Ben Adams var mestersnekker og ledet håndverkerne på stedet. Vi ønsker å takke alle samarbeidspartnere, Tromsø kommune og øvrige medlemmer i kunstkomiteen for god dialog, tanker og innspill.

 

TEAM:

Hans-Petter Bjørnådal - artist/arkitekt - Bjørnådal arkitektstudio

Andrea Mušić - parametrisk design

Siemen Cuypers - parametrisk design

Øystein Flakk - ingeniør – Rambøll

Nina Mathisen - kunstrådgiver Tromsø kommune

Ina Otzko - kunstkonsulent IO Productions

Elisabeth Pettersen – landskapsarkitekt – Tromsø kommune

Elin Matsson – landskapsarkitekt – Tromsø kommune

Karianne Heimdal – HMS – HR-prosjekt

Ronny Jørgensen – landskapsentreprenør – A.Markussen AS

Ben Adams - snekker - Lost Coast Woodwork & Design

Ole Martin Gundersen - Lost Coast Woodwork & Design

Mikkel Solberg - Lost Coast Woodwork & Design

Oliver Adams - Lost Coast Woodwork & Design

Philip Adams - Lost Coast Woodwork & Design

Jan Kleine - snekker - Tømrer Jan Kleine

Haye Sievertsen - snekker - SU Bygg AS

Ole Bachmann - snekker - SU Bygg AS

Sebastian Lind - Tromsø kommune

Kjell Ronny Jensen - Tromsø kommune

Steinar - snekker - Interiørhelhet AS

bottom of page