top of page

Sentral godkjenning tiltaksklasse 3

Oppdatert: 20. okt. 2022

Vi er veldig glade for å ha fått tildelt sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for arkitektur!!


Prosjekterende, tiltaksklasse 3

Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygget.

Tiltaksklasse 3 Arkitektonisk utforming av byggverk.

Godkjenningsområdet omfatter også omfattende endringer i eksisterende byggverk.

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3 kan være:

  • byggverk i tett bystruktur

  • byggverk i krevende arkitektonisk og historisk miljø

  • flerfunksjonelle byggverk med store krav til planløsning

  • bygninger med BRA over 5 000 m2

  • bygninger med mer enn 5 etasjer


Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Foretaket må dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det søkes om. Foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis må være relevante sett opp mot godkjenningsområdets faglige innhold.

I tillegg stiller godkjenningsordningen krav til kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet gjennom blant annet betaling av skatter og avgifter.
195 visninger

Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
bottom of page