top of page

NCV 20 - Igangsettingstillatelse

Oppdatert: 18. jul.

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om igangsettingstillatelse for Oppføring

av to tomannsboliger med felles garasjekjeller i Nils Collet Vogts Vei 20 i Oslo Kommune.
bottom of page