VILLAKSSENTER - NORDREISA 

OM PROSJEKTET

PROSJEKTNAVN: LOUSSA
KATEGORI/TYPE BOLIG: VILLAKSSENTER 400 m2
KUNDE: NORDREISA KOMMUNE
STATUS: KONKURRANSE
LOKALISERING: NORDREISA

IDÈ OG BAKGRUNN

LUOSSA er ett villakssenter som skal fortelle om 
atlanterhavsaksens liv og livsløp. LUOSSA er bygd opp rundt ett åpent rom som kan tilpasse seg forskjellige utstillinger og bruk. Senteret er lokalisert slikt at den ligger ved elvebredden og deler av senteret rager ut i elven slik at LOUSSA blir del av den.

LUOSSA er 400m2 BTA fordelt på 2 etasjer og i sin byggestruktur tar formen til en laks som hopper ut i elven.
Materialbruken er enkel og naturlig. Hoved konstruksjonen er ett kraftig fagverk av tre med massive tredekker. Utenpå er den dekket med glass og stål.

1/1

Postboks 5

Røsandåsen

6530 Averøy

Møre og Romsdal

Norge

Utviklet av Illusive for BJØRNÅDAL ARKITEKTSTUDIO ©

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn