Headerbilde-sjøhus.jpg

 SJØHUS RØSSØYA 

OM PROSJEKTET

PROSJEKTNAVN: SJØHUS RØSSØYA
KATEGORI/TYPE BOLIG: SJØHUS
KUNDE: PRIVAT
STATUS: SKISSEPROSJEKT
LOKALISERING: RØSSØYA

IDÈ OG BAKGRUNN

Sjøhuset er bygget på tradisjonell byggeskikke med ett ytre “skinn” som beskytter mot værkreftene.

Sjøhus Røssøya - Visualisering av fasade
Sjøhus Røssøya - Visualisering av fasade
Sjøhus Røssøya - Visualisering av fasade med tilkomst
Sjøhus Røssøya - Fasadetegning
Sjøhus Røssøya - Plan 1
Sjøhus Røssøya - Plan 2
1/1