1/3

VÅRE PROSJEKTER 

Vi hjelper deg med å realisere boligdrømmen din.

Vi har stort fokus på gode kundeprosesser og bruker skissefasen til å finne den beste løsningen i dialog med dere.

 

Vi har lang erfaring med gjennomføring og detaljering av god design i dialog med kommune, prosjekteringsgruppe og entreprenør.

 

VÅRT FOKUS

KONKURRANSER

Arkitektkonkurranser handler om problemløsning i bred forstand.

Flere elementer samles ​til en helhetlig løsning innenfor gode arkitektoniske rammer.

 

Den gode løsningen innebærer:

 • Oppfyllelse av brukernes funksjonskrav

 • God arealøkonomi og ressursbruk 

 • God tomteutnyttelse 

 • Forståelse for kontekst

 • Fornuftig materialbruk og byggteknikk

 • Universell utforming

 • Ivaretakelse av miljø- og energikrav

DNA-Paris.jpg
 
 
Ikon - Arkitektur

PROSJEKTERING OG PROSESS

Gjennom vår kunnskap, erfaring og ansvarsrett er dere forsikret for eventuelle prosjekteringsfeil og kan føle dere trygge på at prosjektet deres er i gode hender.

PROSESS STEG FOR STEG

1. SKISSEPROSJEKT


Skissefasen utreder de overordnede prinsipielle valgmulighetene for å løse et oppdrag. Her skapes et eller flere bilder av et mulig sluttresultat og Oppdragsgiver innbys til å velge en hovedretning. I skisseprosjektfasen utarbeides et fysisk og funksjonelt konsept for gjennomføring av oppdraget.
2. FORPROSJEKT


Forprosjektfasen etterprøver hovedvalget. Konsekvensene utredes på en rekke områder der det må vurderes alternativer og tas beslutninger angående:

 • Planløsninger
 • Konstruksjoner
 • Tekniske strukturer
 • Hovedvalg for materialer
 • Fasader
3. RAMMETILLATELSE


Vi utarbeider dokumentasjon til bruk ved søknad om rammetillatelse iht. SAK10.
4. DETALJPROSJEKT​


Detaljprosjektfasen utdyper prosjektmaterialet med arbeidstegninger, skjemaer, beskrivelser og beregninger slik at det gir et egnet grunnlag for innkjøp og produksjon i utførelsesfasen. I detaljprosjektfasen skal det utvikles et entydig og tverrfaglig avklart grunnlag for utførelse av det prosjekterte tiltaket.
5. OPPFØLGING I BYGGETID​


Arkitekten har oppgaven med å påse at utførelsen blir som prosjektert, bidra til å løse prosjekteringsmessige spørsmål som dukker opp, foreta nødvendig omprosjektering og evt. endringer i søknader, samt forberede utarbeiding av sluttdokumentasjon
6. AS-BUILT


Arkitekten skal som Ansvarlig prosjekterende utarbeide samsvarserklæring, som til ansvarlig søker, om at det prosjekterte materialet er i overensstemmelse med tidligere godkjenninger, lover og forskrifter. Arkitekt skal bidra til dokumenter for FDV (forvaltning, drift og vedlike- hold) iht. med oppdaterte sluttdokumenter for FDV og arkivering og sikring av prosjektets dokumenter.