top of page
Storskarven

Storskarven

Prosjektnavn: Storskarven 

 

Kategori: Rekkehus, leiligheter

 

Kunde: Privat

 

Status: Mulighetsstudie

 

Lokalisering: Storskarven, Kristiansund

 

Storskarven er et spennende prosjekt hvor fokuset har vært å skape en ny typografi. Vi har derfor valgt å legge vekt på moderne byggeri med lokal identitet. 

Prosjektet består av 32 boenheter hvor fem av de er rekkehus. Byggene er delt inn i tre hus med leiligheter på hver plan, hvor det vekselsvis er tre og fire etasjer.  

  

Kristiansund by ser ofte på andre byer som inspirasjonskilder, men her mener vi de bør rette blikket innover, og stedets muligheter til å skape en by med sin egen identitet. Med dette som fundament for prosjektet, har vi blant annet hentet inspirasjon fra trehusbebyggelsen i byen. I prosjektet delte vi inn husene i mindre volumer og lagde store mellomrom mellom byggene. Vi har også valgt og bruke fargepaletten til Kristiansund kommune, slik at byggene oppleves som en naturlig del av Storskarven.  

  

Prosjektet søker å skape boliger med særpreg og som utnytter tomtens gode utsiktsforhold og enkle tilgang til sjøen. Vi har også lagt vekt på omkringliggende bebyggelse. Hvert hus har et individuelt uttrykk med forskjellige plasseringer av vinduer og balkonger. Husene har også forskjellige takvinkler som er med på å bryte opp fasaden. Samtidig har husene en likhet ved seg, som gir prosjektet et helhetlig uttrykk. 

bottom of page