top of page
Sjøhus -  Røssøya

Sjøhus - Røssøya

Prosjektnavn: Sjøhus Røssøya

Kategori: Sjøhus / hytte

Kunde: Privat

Status: Skisseprosjekt

Lokalisering: Røssøya

Sjøhuset er bygget på tradisjonell byggeskikke med ett ytre “skinn” som beskytter mot værkreftene.

bottom of page