top of page
Myrullveien 36

Myrullveien 36

Prosjektnavn: Myrullveien 36

 

Kategori: Enebolig med utleiedel

 

Kunde: Privat

 

Status: Søknad om rammetillatelse 

 

Lokalisering: Myrullveien 36, Kristiansund

Bjørnådal Arkitektstudio har søkt om tillatelse til oppføring av enebolig med utleiedel i Myrullveien 36, med gårds og bruksnummer 31/886. Tomten omfattes av reguleringsplanen R157 Torvhaugen-området. Tomten står nå ubebygd etter at tidligere enebolig ble totalskadd i en brann.

Det er nå et ønske fra tiltakshaver å bygge opp igjen eneboligen, med noen justeringer etter dagens tekniske krav og tiltakshavers behov i dag. Eneboligens størrelse og plassering er omtrent det samme, men eneboligen er justert noe for å opprettholde avstandskravet om 4 meter fra nabo.

Eneboligen består av kjeller med utleiedel, hovedetasje med alle funksjoner og en andre etasje med loftstue, soverom og bad. Eneboligen er plassert noe lavere enn opprinnelig enebolig, dette for å gi økt tilgjengelighet i kjelleretasje og hovedetasje.

Slik eneboligen opprinnelig var, var det ikke tilgjengelighet til hovedetasjen.

Hovedinngang er flyttet til baksiden av huset. Nå er det trinnfri adkomst fra terreng i hovedetasjen, samt trinnfri adkomst til utleiedel i kjeller. Det er adkomst fra kjeller til hovedetasje fra garasjen via trapp. Parkering skal helst plasseres nært hovedinngang, men pga. gang og sykkelvei i Bergknappen er parkering og garasje plassert med utkjøring fra Myrullveien slik opprinnelig utkjørsel var. Dette grepet gjør at utleiedel er tilgjengelig, samt hovedetasjen i eneboligen. Dette gjør at eneboligen har livsløpsstandard, som gir en enebolig man kan bo i lenge.

bottom of page