top of page
Kirklandet Kirke

Kirklandet Kirke

Prosjektnavn: Kirklandet Kirke

 

Kategori: Offentlig

 

Kunde: Kristiansund kommune

 

Status: Anbud

 

Lokalisering: Kirklandet, Kristiansund

 


Kirklandet Kirke sto ferdig i 1964, og er et mesterverk utformet i betong av Odd Østbye. Kirken var moderne for sin tid, og står seg fortsatt i dag med sin varige arkitektoniske utforming. 

 

Vi fikk i oppdrag av Kristiansund kommune å prosjektere universell utforming i kirkerommet, da det var vanskelig for bevegelseshemmede å komme seg opp til alteret og til menighetssalen. Oppgaven var derfor å se på mulighetene til å tegne to ramper på disse to plassene, som kunne fungere med kirkens materialer og interiør. Det var viktig at rampene fungerte for bevegelseshemmede og samtidig ikke endre kirkerommets arkitektur.

 

For å skape en helhetlig løsning har vi brukt de gamle tegningene aktivt. Vi har tegnet rampene med en så slak stigning som mulig, med hensyn til arkitekturen i kirkerommet. Linjene i bygget og materialitet har også vært viktig for valgte løsninger for prosjektet.

 

Gjenbruk av eksisterende materialer

Alle trappetrinnene er utført i skifer, og kirkerommet, altergulvet og menighetssalen er utført i terrazzo. Rampene og de nye trappene er en del av «trappeelementene», og det ble derfor foreslått å bruke skifer. Dette skaper muligheter for gjenbruk av allerede eksisterende materialer. Håndløpere og rekkverk utføres i kobber, tilsvarende andre rekkverk i kirken.

 

Rampe opp til menighetssalen 

Menighetssalen har flere bruksområder og har foldedører som skaper et fleksibelt rom. Det kan brukes som en egen enhet med lukkede dører, med åpne dører som skaper en visuell kontakt til kirkerommet, eller stå åpen ved behov for flere sitteplasser under gudstjenester og arrangementer. Det var derfor viktig å skape en rampe som ikke ble en barriere mot kirkerommet, men en rampe og trapp som bevarte den visuelle kontakten til kirkerommet.

 

Tilrettelagt for alle 

Menighetssalen er tydelig avgrenset vertikalt og denne linjen ønsket vi å bevare. Trappene ble flyttet utover i rommet for å gi nok snuplass til rullestolbrukere foran døren, med den samme geometrien som de eksisterende trappene der geometrien til breddelinjene ble brukt. Dette gjør det også enklere å skyve foldedørene, som i dag foldes ut over trappen. Det gir et ekstra rom foran døren til menighetssalen, som gir en bedre inngangssituasjon inn til menighetssalen. Plasseringen av rampen gjør at man greier å beholde flere benkerader, og samtidig også gi plass til en handikapplass.

 

Rampe opp til alteret 

Trappene opp til alteret er sentralt i kirkerommet. Etablering av en rampe opp til alteret må derfor gi en god adkomst til alteret, men ikke være en visuell barriere. Rampen ble derfor lagt langs veggen, og følger radiuslinjene ut fra senterpunktet. Her er også basen brukt, og etablering av en base som skiller trappen fra rampen.

bottom of page