top of page
Kastanjeveien 46

Kastanjeveien 46

Prosjektnavn: Kastanjeveien 46

 

Kategori: Leiligheter

 

Kunde: Privat

 

Status: Godkjent rammetillatelse

 

Lokalisering: Drammen

Korsdelt 4 mannsbolig med 4 leiligheter mellom 90 og 100m2 Prosjektet ligger på Drammmens sydvente dalside. Bebyggelse er plassert så tett opp mot den bratteste stigningen på  tomten for å frigjøre mest mulig naturlig areal til utomhusområder. Tomten skråner sørvest, noe som gir gode solforhold.

Prosjektet er en klassisk korsdelt 4-mannsbolig med felles inngangsparti

og ligger i en randsone med variert og sammensatt bebyggelse hvor boligene blir ett bindeledd mellom de forskjellige skalaene i området. Fasadene vil bli utført med teglsten og mur. 

 

De private uteoppholdsarelene er balansert mellom bevaring av naturtomt og tilrettelegging for bevegelseshemmede.

Uteoppholdsarelene har områder som er tilgjengelige og tilrettelagt for deltakelse for bevegelseshemmede, områder som er tilrettelagt for hager og områder hvor man er i kontakt med uberørt natur. Dette gir ett prosjekt som både oppfyller krav til tilgjengelig boenhet og som er godt tilpasset naturområdene. 

bottom of page