top of page

Stormyra kontrollstasjon er åpnet

Oppdatert: 20. okt. 2022


Der tungtrafikken ruller inn fra Tromsø i nord og Narvik i sør og Kiruna i vest, skjer det ting. Stormyra kontrollstasjon like nord for Narvik blir et kontaktpunkt mellom kontinentet i øst og kysten i nord.

Stasjonen er stor og moderne og tilrettelegger for utekontroll, godkjenning av ombygde biler og førstegangsregistrering av tunge kjøretøy, blant annet. Anlegget er dimensjonert for å kunne ha kontroller både av modulvogntog og større samarbeidskontroller med andre etater som politi og toll.


Les mer i Nordfra
102 visninger

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page