STORMYRA KONTROLLSTASJON ER ÅPNET


Der tungtrafikken ruller inn fra Tromsø i nord og Narvik i sør og Kiruna i vest, skjer det ting. Stormyra kontrollstasjon like nord for Narvik blir et kontaktpunkt mellom kontinentet i øst og kysten i nord.

Stasjonen er stor og moderne og tilrettelegger for utekontroll, godkjenning av ombygde biler og førstegangsregistrering av tunge kjøretøy, blant annet. Anlegget er dimensjonert for å kunne ha kontroller både av modulvogntog og større samarbeidskontroller med andre etater som politi og toll.


Les mer i Nordfra:

https://www.nordfra.no/e6-stormyra-kontrollstasjon-apnet-utenfor-narvik/


Se video:

https://vimeo.com/56040362180 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle