top of page

Myrullveien 36 - Enebolig

Bjørnådal Arkitektstudio har søkt om tillatelse til oppføring av enebolig med utleiedel i Myrullveien 36, med gårds og bruksnummer 31/886. Tomten omfattes av reguleringsplanen R157 Torvhaugen-området. Tomten står nå ubebygd etter at tidligere enebolig ble totalskadd i en brann.Det er nå et ønske fra tiltakshaver å bygge opp igjen eneboligen, med noen justeringer etter dagens tekniske krav og tiltakshavers behov i dag. Eneboligens størrelse og plassering er omtrent det samme, men eneboligen er justert noe for å opprettholde avstandskravet om 4 meter fra nabo.


Eneboligen består av kjeller med utleiedel, hovedetasje med alle funksjoner og en

andre etasje med loftstue, soverom og bad. Eneboligen er plassert noe lavere enn

opprinnelig enebolig, dette for å gi økt tilgjengelighet i kjelleretasje og hovedetasje.

Slik eneboligen opprinnelig var, var det ikke tilgjengelighet til hovedetasjen.

Hovedinngang er flyttet til baksiden av huset. Nå er det trinnfri adkomst fra terreng i

hovedetasjen, samt trinnfri adkomst til utleiedel i kjeller. Det er adkomst fra kjeller

til hovedetasje fra garasjen via trapp. Parkering skal helst plasseres nært

hovedinngang, men pga. gang og sykkelvei i Bergknappen er parkering og garasje

plassert med utkjøring fra Myrullveien slik opprinnelig utkjørsel var. Dette grepet

gjør at utleiedel er tilgjengelig, samt hovedetasjen i eneboligen. Dette gjør at

eneboligen har livsløpsstandard, som gir en enebolig man kan bo i lenge.

74 visninger

Comments


bottom of page