top of page

En seriøs samarbeidspartner

Oppdatert: 8. des. 2023

Vi ønsker å være en trygg samarbeidspartner og derfor har vi meldt oss inn i bransjeorganisasjoner som Arkitektbedriftene, StartBank, Sentral Godkjenning og startet samarbeid med advokatbyrået Kluge.

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter. AN leverer verktøy og jobber med rammevilkår. På vegne av sine medlemsbedrifter skal de være en tydelig, engasjert og troverdig stemme i byggenæringen og i det offentlige ordskiftet. Faglig sterke og lønnsomme medlemsbedrifter bidrar til en arkitektbransje som leverer kvalitet, verdi og innovasjon til beste for byggherre, bruker og samfunn


StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører. Dette skaper nye forretningsmuligheter for leverandører og reduserer risiko for innkjøpsorganisasjoner.


Sentral godkjenning av foretak er en frivillig ordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og at foretaket har betalt skatter og avgifter. Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

I tillegg stiller godkjenningsordningen krav til kvalitetssikringsrutiner og at foretaket blant annet har betalt skatter og avgifter.


CMS Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma, med kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen. Kluge er en foretrukken rådgiver og diskusjonspartner for mange av de mest sentrale aktørene i norsk næringsliv, og har et solid internasjonalt nettverk.

CMS Kluge har en sterk posisjon innen energi, eiendom, infrastruktur, teknologi og offentlig sektor og deres kompetanseområde er bl.a eiendom og entreprise, infrastruktur og prosjekter, arbeidsrett, konkurranse- og EU-rett, offentlige anskaffelser og forsikringsrett.

CMS Kluge skal gjennom rådgivning og tett oppfølging bidra til klientens verdiskapning og bistå når komplekse juridiske spørsmål skal løses.

12 visninger

Comentarios


bottom of page