top of page

CREATIVE TALK #2

Oppdatert: 20. okt. 2022

Creative talk med Christanse Reitan Yttervik. Christanse har Master i by- og regionplanlegging fra NMBU. Har siden 2018 jobbet som arealplanlegger i Kristiansund kommune med ansvar for kommuneplanens arealdel.

Hvordan byen og kommunen utvikler sine arealer har stor påvirkning på tilgang til og bevaring av natur- og friluftsområder, reisevaner og transport, klima, sentrums attraktivitet, og mye mer. Christanse vil snakke om hvilke overordnede prinsipper som er viktig å planlegge etter og hvordan de kan påvirke byen og kommunen vår.


16 visninger
bottom of page