OMSORGSBOLIGER - KLØVERBAKKEN 

OM PROSJEKTET

PROSJEKTNAVN: KLØVERBAKKEN
KATEGORI/TYPE BOLIG: OMSORGSBOLIGER
KUNDE: HRANA KOMMUNE
STATUS: FERDIGSTILT 2013
LOKALISERING: MO I RANA, NORGE
SAMARBEID: BJØRNÅDAL ARKITEKTSTUDIO AS & TOFT

IDÈ OG BAKGRUNN

Omsorgsboliger Beliggende på Kløverbakken i Rana Kommune.

1/1

Postboks 5

Røsandåsen

6530 Averøy

Møre og Romsdal

Norge

Utviklet av Illusive for BJØRNÅDAL ARKITEKTSTUDIO ©

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn