Headerbilde_Klemet.jpg

 KLEMET - SCENOGRAFI 

OM PROSJEKTET

PROSJEKTNAVN: KLEMET
KATEGORI/TYPE BOLIG: SCENOGRAFI
KUNDE: KLEMETSPELET
STATUS: FERDIGSTILT 2013 - 19
LOKALISERING: KLEMETSPELET

IDÈ OG BAKGRUNN

Utendørs teaterscene i Hemnes, Norge får et skuespill om det dramatiske livet til samen Klemet.

 

Scenografien beveger seg fritt i mellom land art og teater.  Fortellingen om Klemets liv  er bundet sammen med de synlige og underbevisste lagene av naturen og menneskets natur.  Scenen åpner seg i forskjellige lag:  de omkringliggende fjellene, gårdene og elven som renner ned fra breen.

Disse naturlige omgivelsene danner  bakteppet til en scene med elementer fra Klemets liv og landsbyboernes liv. Alle byggematerialene som brukes i  spelet er  resirkulert fra dalen.

Klemet scenografi i scenebelysning
Klemet scenografi under teaterfremføring
Klemet scenografi - Scenetårn
Klemet scenografi - Scenetårn
Klemet scenografi - Scenetårn
Klemet scenografi - Anna og Klemet under teaterframføringen
Klemet scenografi - Anna under teateroppføringen
Klemet scenografi - Situasjonsplan
Klemet scenografi - Oversiktskart over Okstindan
Klemet scenografi - Konsepttegning
Klemet scenografi - Tegning over bevegelsene på scenen
Klemet scenografi - Fasadetegning av scenetårn
Klemet scenografi - Snitt og fasedetegning av Heller
1/1