HASSELBAKKEN - ENEBOLIG 

OM PROSJEKTET

PROSJEKTNAVN: ENEBOLIG HASSELBAKKVEIEN
KATEGORI/TYPE BOLIG: ENEBOLIG
KUNDE: PRIVAT
STATUS: RAMMETILLATELSE
LOKALISERING: TRONDHEIM

IDÈ OG BAKGRUNN

Ny enebolig på 217m2 BYA på 2 etasjer. Eneboligen tenkes oppført med trekledning, samt noen detaljer i murpuss eller plater.

 

I henhold til samtale og uttalelse fra byantikvar er det lagt særskilt vekt på å underdele bygningen i mindre volumer for å unngå en massiv fremtoning. Den vil ha høy håndtverksmessig utførelse.

1/1

Postboks 5

Røsandåsen

6530 Averøy

Møre og Romsdal

Norge

Utviklet av Illusive for BJØRNÅDAL ARKITEKTSTUDIO ©

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn